ดวงพิชัยสงคราม คือสุดยอดวิชามหาอำนาจด้านหนุนดวงแห่งศาสตร์ทั้งสาม คือพุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ และไสยศาสตร์ชั้นสูง กำหนดรูปดวงชะตาขึ้นนำพุทธมนต์มาชัยเป็นพระคาถากำบังดวงชะตาไว้ 8 ทิศ ชักรูปมหายันต์ไว้ภายใน บรรจุพระเคราะห์ที่คำนวณขึ้นตามสูตรคัมภีร์สุริยาตร์ ประกอปกับคัมภีร์อิทรภาส-บาทจันทร์ ผูกดวงชะตากำเนิดเฉพาะบุคคลโดยละเอียด อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเจ้าของดวงพิชัยสงครามแต่เพียงผู้เดียว เพื่อบูชาเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง เด่นดีด้านมหาชนะ มหาสำเร็จ เมตตามหานิยม มหาอุฒม์ แคล้วคลาดปลอดภัย ยกดวงหนุนชะตา เสริมวาสนา ยกฐานะค้ำบารมี เพิ่มพูนทรัพย์สมบัติ อำนาจและยศศักดิ์

ดวงพิชัยสงคราม มีความหมายว่า..มหาชนะ มหาสำเร็จ คือชนะศึกทุกด้าน สำเร็จทุกเรื่อง

เป็นการตัดตัวเสียในดวงหาฤกษ์จันทร์วันดี วางลัคนาสำเร็จ สมผุสพระเคราะห์ถอดดวงบรรจุในแผ่นยันต์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์วางฤกษ์ลงยาม ดวงชะตา โดยคำนวณตามระบบโหราศาสตร์นิรายนะลัคนามหานาที ๕ ชั้น เพื่อได้ซึ่งแก่นแท้ของดวงชะตา สมผุสดาวพระเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพบังเกิดผลอันวิเศษแก่ลัคน์ในฤกษ์ดิถีนาทีอันวิเศษและสมบูรณ์ที่สุดของเจ้าของดวงชะตา

เมื่อคำนวณผูกดวงชะตาพิชัยครามสำเร็จแล้ว จึงกำหนดฤกษ์บรรจุดวงชะตาจารดวงลงแผ่นยันต์ และกำหนดฤกษ์แก้ดวงว่าลัคนาอยู่ในราศีใดจึงดีวิเศษที่สุด ก็หาฤกษ์และวางลัคนาในดวงฤกษ์ให้ตรงกับราศีนั้นเป็นการสร้างดวงแก้ดวงชะตา
ตามตำราพิชัยสงคราม

ซึ่งดวงพิชัยสงครามนี้อาจจะเป็นดวงชะตาของบุคคล ดวงเมือง หรือดวงฤกษ์ในการกระทำการพิเศษสำคัญต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น วันเปิดกิจการ เริ่มธุรกิจร้านค้าหรือวันสำคัญอันมีความหมายต่อเจ้าชะตา

การสร้างดวงพิชัยสงครามผูกดวงบรรจุคาถาเขียนดวงชะตานั้นต้องหาให้พบซึ่งคุรุอาจารย์ผู้รอบรู้ ข่ามคง ข่ามขลัง
ในพุทธานุคม โหราศาสตร์ และพระเวทย์ชั้นสูง ด้วยต้องคำนวณสมผุส มัธยม อุจจ์ อินทภาส – บาทจันทร์ เขียนตากล ปลุกเสก อธิษฐานบรรจุคาถาจารพระยันต์ล้อมวงราศีจักรดวงชะตาเพื่อแก้ดวงเสีย เสริมกำลังพระเคราะห์ วางลัคน์จัดตำแหน่งดาวให้วิเศษมีประสิทธิภาพ สร้างกล ยันต์อันซับซ้อนเพื่ออิทธิอำนาจแห่งพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง
ดวงพิชัยสงคราม

คุณวิเศษแห่งดวงพิชัยสงครามคือการปลุกเสกสาธยายมนต์ทุกเส้น สาย พินทุ แห่งอักขระเลขยันต์ กดจรดจารทุกถ้อยอักขระพระยันต์ด้วยกระแสมโนมยิทธิจิต บุญฤทธิ์บารมีแห่งพระสังฆายะ โดยอาราธนาอำนาจพระธรรมายะ พระพุทธายะ และกระแสพลังงานอันบริสุทธิ์แห่งแม่ธาตุ ฤทธิ์ อำนาจ เดชะ ทั้งปวง มาปกป้อง คุ้มครอง ค้ำคูณเจ้าชะตาที่ระบุรหัสดวงชะตาอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลด้วย ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด เวลาตกฟาก ที่ปรากฏในจักรราศีดวงกำเนิด เพื่อประสิทธิ์ฤทธิอำนาจพระพุทธคุณให้ยกดวงให้เหนือดวง ยกชะตาให้ดีเด่นเหนือดวงชะตาเดิม พรั่งพร้อมด้วย ฤทธิ์แห่งจิต อำนาจ เดชะ บารมี อันเป็นที่สุด

ตำนานแห่งอิทธิอำนาจของดวงพิชัยสงคราม
แต่อดีตกาลนั้น นอกจากเจ้าฟ้า พระมหากษัตริย์แล้ว จะไม่มีผู้ใดสามารถครอบครองบูชาดวงพิชัยสงครามได้ 

เหตุเพราะว่า.. ผู้ใดได้ผูกดวงชะตาและสาธยายมนต์แห่งดวงพิชัยสงครามนี้ ท่านว่า..ผู้นั้นจะเป็นคนเหนือดวง !! มากด้วยบารมี มีมหาอำนาจ ตบะ  เดชะ เป็นดวงมหาชนะ มหาอุฒม์ทุกประการ
อีกทั้ง..จะแคล้วคลาดจากอุปทวะอันตรายต่างๆ มหาอุจจ์สุกสว่างในตำแหน่งอันเป็นเลิศดีครบสมบูรณ์สำเร็จทุกด้าน ประสบชัยในการศึกษา การสงคราม เหนือศัตรูหมู่มาร ลาภ ผล อำนาจ ยศศักดิ์ มีมหาปัญญา ดวงชะตาจะมีชัยมงคลทุกปราการเพราะเหตุนี้จึงเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับบุคคลสามัญชนโดยทั่วไป

 

จนกระทั่ง… ในยุคสมัยหนึ่งข้าศึกยกพลใหญ่เข้ามาประชิดขณะนั้นสยามมีกำลังพลและเสบียงกรังน้อยกว่า คุรุอาจารย์จึงจำเป็นต้องเสริมดวงชะตาและบารมีของแม่ทัพนายกองโดยเร่งด่วน เพื่อชนะศึกสงครามในคราวนั้น จึงมีพระราชดำรัสให้จัดสร้างผูกดวงพิชัยสงครามอันศักดิ์สิทธิ์และทรงอิทธิอำนาจให้แก่แม่ทัพนายกองด้วยความตั้งมั่นศรัทธาและสามัคคี จึงผ่านศึกมีชัยชนะสงครามครั้งนั้นได้อย่าง สวัสดี ตำราดวงพิชัยสงครามจึงได้ตกทอดมาสู่สามัญชนจนปัจจุบัน

การทำดวงพิชัยสงครามนี้ ท่านว่าหากทำไว้จะได้คุณอยู่สามนัยอันวิเศษคือ

มหาอุจจ์ : ตำแหน่งดวงที่สุกสว่างงดงามที่สุด ให้ผลทางสูงส่ง ยิ่งใหญ่ โดดเด่น ชื่อเสียงโด่งดัง อำนาจ ยศศักดิ์ บารมี

มหาอุตม์ : ป้องกันสรรพเคราะห์ ข่าม ขลัง คงกระพันแคล้วคลาดอันตราย

มหาลาภ : ทำให้บังเกิดสรรพผลแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่ง สำเร็จสมปรารถนา  มีเมตตามหานิยม

การคำนวณดวงพิชัยสงครามแต่โบราณนั้น ขั้นแรกเป็นการคำนวณปฏิทิน
โหราศาตร์ = วัน เดือน ปี และ เวลาเกิด ตำแหน่งกำเนิดของเจ้าของดวงชะตา
คำนวณอัตตาเถลิงศก อัตตากำเนิด มัทธยม สมผุสพระเคราะห์ ฤกษ์นาที ฤกษ์ดิถี นาที ดิถีของดาวเคราะห์ทุกๆดวง ประกอบด้วยอินทภาษบาทจันทร์ นี้เป็นเรื่องของ โหราศาสตร์  ส่วนเรื่องไสยศาสตร์นั้นอยู่ที่การบรรจุดวงชะตาบรรจุคาถา จารยันต์ ในขณะที่ลงดาวพระเคราะห์แต่ละดวง ต้องปลุกเสกบริกรรมหัวใจของคาถานั้น เขียนดวงในฤกษ์มหานาทีแห่งลักคนาสำเร็จ คือเขียนในฤกษ์ที่ลัคนาอยู่ในตำแหน่งเป็นเลิศของเจ้าของดวงชะตาพิชัยสงคราม อันเป็นเคล็ดแห่งวิชา การแก้ดวงกำเนิด แก้ดวงชะตา เอาองศาอาทิตย์ในดวงกำเนิดเป็นหลักหาลัคนาหรืออาทิตย์ในดวงกำเนิดเป็นจุดราศีอุทัยแล้วไปหาวางลัคนาในราศีที่เป็นเลิศกับดวง   

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงิน
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

การเขียนดวงนั้นต้องกำหนดจิต สมาธิ เขียนให้เสร็จสำเร็จในคราวเดียวจารดวง
ณ. ธรณีโบสถ์-วิหารอันศักดิ์สิทธิ์ในรัศมีอำนาจแห่งพุทธะในฤกษ์ลัคนาอันวิเศษ
เป็นเลิศแห่งดวงชะตาเจ้าของดวงพิชัยสงคราม

การทำดวงพิชัยสงครามนั้นมีคุณวิเศษทุกด้านด้วยอานุภาพยันต์และพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์จากคุรุอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในสามศาสตร์คือ พุทธศาสตร์ ไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ ได้กำหนดรูปดวงชะตานี้ขึ้นโดยการนำเอาพุทธมนต์มาชัยยะ
เป็นพระคาถากำบังดวงชะตาไว้ ๘ ทิศ และชักรูปมหายันต์ไว้ภายในสำหรับบรรจุพระเคราะห์ทั้งหลายที่คำนวณขึ้น
ตามสูตรคัมภีร์สุริยาตร์
 

แต่โบราณนั้น ผู้ที่จะครอบครองดวงพิชัยสงครามไว้ได้จะต้องเป็นบุคคลระดับชั้นแม่ทัพ นายกอง หรือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไป ตลอดจนเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ เพราะสมัยนั้นเรื่องโหราศาสตร์เป็นเรื่องในรั้วในวังเท่านั้น การคำนวณดวงพิชัยสงครามตามฤกษ์มหานาทีละเอียดซับซ้อนและใช้เวลามากจึงยากที่ชาวบ้านสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปจะมีดวงพิชัยสงครามไว้บูชาได้ แต่ปัจจุบันนี้ระบบการคำนวณเจริญก้าวหน้าสู่โปรแกรมคำนวนที่ละเอียดซับซ้อนเหนือสมองมนุษย์มีความละเอียดแม่นยำอย่างยิ่งทุกองศา มหานาที ตำแหน่งดวงสมผุสพระเคราะห์จึงเที่ยงตรงถูกต้องเพื่อผลคำนวณฤกษ์ผานาทีอันวิเศษสมบูรณ์แม่นยำอย่างยิ่ง

ส่วนประกอบของยันต์ดวงพิชัยสงคราม

( 1. ) ด้านบนสุดพระพุทธฉายปางปฐมเทศนาแผ่ฉัพพรรณรังสี ประทับขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์เป็นเครื่องหมายพระธรรมจักร วางยันต์สุกิติมา และยันต์มงกฎพระพุทธเจ้า
ขนาบรักษาไว้สองข้าง

( 2. ) ใต้พระพุทธฉาย เป็นยันต์พิชัยสงคราม ล้อมด้านนอกด้วยยันต์พระอิติปิโส ย่างตาม้า พระพุทธคุณ 56 บท พระคาถารัตนมาลา กันภัย แคล้วคลาด ศิริมงคล เสริมดวงชะตา  ตรงกลางบรรจุดวงราศีจักรและลัคนากำเนิดของเจ้าชะตา ทิศแม่ธาตุทั้งสี่บรรจุ นะ มะ พะ ทะ ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปิดเอาไว้ และบรรจุคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทั้ง 16 ช่องที่มุมทั้งสี่ด้านของดวงพิชัยสงคราม

ขนาบสองข้างด้วยพระพุทธฉายปางเทศนาด้านซ้าย และพระพุทธฉายเพรชกลับ (( ประทับขัดสมาธิและยกมือกลับด้าน
โดยสลับเท้าซ้ายทับขวา และยกพระหัตถ์ ซ้ายขึ้นเสมอพระอุรา พระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา เป็นปางกลับดวงพลิกฟื้นชะตา
กลับร้ายให้กลายเป็นดี ))

( 3. ) ใต้ยันต์ดวงพิชัยสงคราม จัดยันต์ทรงบัลลังค์ เป็นตารางลดหลั่นกันลงมา 5 ชั้น ภายในบรรจุ สมผุส ฤกษ์ มัธยมพระเคราะห์ ตลอดจนอัตตาเกณฑ์การคำนวณ ต่างๆ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ ตรงส่วนคำนวณอันสำคัญนี้คือ วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด ตำแหน่งกำเนิดเฉพาะบุคคล ผลการคำนวณที่ได้แต่ละคนจะแตกต่างกัน ด้านล่างเป็นชื่อ รายละเอียดดวงกำเนิดของเจ้าชะตา จักรราศีวิภาคของ ลัคนา

( 4. ) ด้านซ้ายและขวายันต์รูปบัลลังค์ เป็นหลักอินทภาส บาทจันทร์ วางใต้ฉัตร สัปตปฎลเศวตฉัตรมีเทวดารักษา โดยด้ายซ้ายเป็นหลักอินทภาส ด้านขวาเป็นหลักบาทจันทร์ ซึ่งหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่า มีความสำคัญสูงยิ่ง ท่านจึงให้สถิตย์ภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตรอันหมายถึงผู้ที่ชนะทั้ง ๘ ทิศ มีพญานาคคู่บารมีรักษาดวงรองรับฐานไว้ และพระราหูคุ้มครองดวงชะตาแบกรับไว้ด้านล่างสุดของดอกบัวแห่งการตื่นรู้

( 5. ) กรอบด้านนอกของยันต์ดวงพิชัยสงคราม อาราธนาบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองดวง ยกชะตาป้องกันภัยไว้ทั้งหมด
กรอบชั้นในทั้งแปดทิศบรรจุพระคาถา อิติปิโสแปดทิศ อัญเชิญท้าวจาตุมหาราชิกามหาราชทั้งสี่เทวดาผู้รักษาทุกข์ สุข
ป้องกันอันตรายแก่มนุษย์โลกทั้งสี่ทิศ มีท้าวกุรเวร ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวธตรฐ มาคุ้มครองประจำทิศทั้งสี่
องค์พญาครุฑรักษาอยู่เหนือยอดเศวตฉัตร ทั้งสองข้างซ้าย-ขวา และพระราหูผู้ทรงฤทธิ์คุ้มครองดวงชะตาตลอดกาลเช้า-ค่ำ

ท้าวจาตุมหาราชิกามหาราชทั้งสี่ เทวดาปกปักรักษาโลก

๑. ท้าวธตรัฏฐะ ผู้เป็นใหญ่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุเป็นผู้ปกครองคันธัพพ เทวดาทั้งหมด รูปร่างสูงโปร่งและสูงกว่าทุกๆองค์ใน 4 ท้าวจตุโลกบาลมีผิวกายสีเขียว, มือซ้ายถือพิณ, มือขวาดีดพิณ  พวกคนธรรพ์เป็นบริวาร

๒. ท้าววิรุฬหกะ ผู้เป็นใหญ่ทางทิศใต้ของภูเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครองกุมภัณฑเทวดาทั้งหมดรูปกายสีขาวรูปร่างสมส่วนงดงาม, มีหน้าแดง, มือซ้ายมีงูเลื้อยพันฝ่ามือ จับคองูไว้, มือขวา ถือพระขรรค์, มีมงกุฎประดับด้วยรูปนาค มีพวกอสูรเป็นบริวาร

๓.  ท้าววิรูปักขะ ผู้เป็นใหญ่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครองนาคะ เทวดาทั้งหมด มีรูปกายสีขาวรูปร่างอ้วนใหญ่เหมือนกระพ้อมใส่ข้าว, ท้องป่องพุงใหญ่,คอสั้น,หัวโต,ฟันขาวเขี้ยวโง้งออกจากปาก,มีริมฝีปากนูนๆตาใหญ่มาก,ขาสั้น,กำยำลำสัน,มือซ้ายถือธนูทรงอาภรณ์สีแดงเลือด  มีฝูงนาคเป็นบริวาร

๔. ท้าวกุเวระ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นใหญ่ทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครองยักขะเทวดาทั้งหมด เป็นยักษ์ 3 ขา มีฟัน 8 ซี่ มี ๔ กรพระวรกายขาวกระจ่างสวมอาภรณ์งดงามมีมงกุฎเป็นน้ำเต้าทรงอยู่บนพระเศียร, แต่มีรูปกายพิการร่างกายกำยำล่ำสันดูแข็งแรงรูปร่างสมส่วน, มือขวาถือกระบองยาว

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของเทวโลก ทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูติผีปีศาจทั้งปวง (ในคัมภีร์เทวภูมิ กล่าวไว้ว่า
ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญบารมี มาหลายพันปี รับพรจาก พระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ) นอกจากนี้ หน้าที่ของท้าวเธอมีมากมาย เช่น การดูแลปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา , ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นต้น ในคัมภีร์โบราณ ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณหรือ
ท้าวกุเวระ

– ด้านหน้า –

– ด้านหลัง –

ด้านหลังผ้ายันต์พิมพ์รอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎา ด้วยหมึกเสกลงเลขยันต์ จารอักษรธรรมด้วยลายมือ ครบซึ่งอำนาจแห่งพุทธายะ ธรรมายะ สังฆายะ บนผืนพระยันต์ดวงพิชัยสงคราม

การจัดทำดวงพิชัยสงคราม

( 1. ) เมื่อคำนวณผูกดวงชะตาแบบพิชัยสงครามตามคัมภีร์สุริยยาตร์เรียบร้อยแล้วก็หาฤกษ์ที่จะลงดวงชะตาในแผ่นยันต์หรือจารดวงพิชัยสงครามซึ่งจะต้องหาฤกษ์ที่แก้ดวงไปด้วยในตัวต้องหาวันที่พระจันทร์เสวยฤกษ์ที่ดีและดิถีที่ดีแล้วให้ถือเอาองศาอาทิตย์ในดวงกำเนิดเป็นหลักหาลัคนา หรืออาทิตย์ในดวงกำเนิดเป็นจุดราศีอุทัยไปวางในลัคนาราศีที่เป็นจุดดีของดวงชะตาเมื่อดูดวงชะตากำเนิดและดาวเคราะห์ในดวงกำเนิดเสร็จแล้ว ตามตำราเกินกว่าในดวงชะตาเดิมนั้นลัคนาอยู่ในราศีใดจะดีที่สุดก็หาฤกษ์และวางลัคนาในดวงฤกษ์ให้ตรงกับราศีนั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงชะตา

( 2. ) เมื่อหาฤกษ์ที่จะลงดวงชะตาสำเร็จแล้ว ก็ให้ลงดวงชะตาในวันและเวลานั้นตามฤกษ์และการลงหรือจารยันต์พิชัยสงครามนั้นมีข้อห้ามหรือเงื่อนไขคือต้องลงให้เสร็จในครั้งเดียว คราวเดียวเลยตัวเลขที่ลงนั้นห้ามก่ายกันห้ามมิให้ตัวเลขเข้าทับช่องต่างๆในดวง ดวงพิชัยสงครามตามหลักวิชาโบราณนั้นจะจารดวงชะตาบนธรณีโบสถ์หรือวิหารศักดิ์สิทธิ์ในฤกษ์อันวิเศษแห่งดวงชะตาเจ้าของดวงพิชัยสงคราม

( 3. ) แล้วจึงล้อมพระคาถาอิติปิโสย่างตาม้าหรืออิติปิโส 108 รอบดวงชะตา และชักพระยันต์ – พระคาถา ส่วนอื่นๆ มาเป็นเกราะแก้วค้ำคุณคุ้มครองด้วยอำนาจสมาธิจิตแห่งคุรุอาจารย์ปลุกเสกอธิษฐานกำกับไว้ทุกขีดทุกคาถาทุกอักขระยันต์

( 4. ) พระอาจารย์ทำเทียนกลับชะตามหาพิชัยสงคราม 10 เล่ม จุดเสริมดวง หนุนชะตาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา บูชาดวงชะตา พระยันต์ไส้เทียนเป็นยันต์ดวงพิชัยสงครามกลับชะตาพระเพรชกลับบรรจุดวงชะตาเจ้าของดวงพิชัยสงคราม จุดบูชาดวงชะตาเจริญพุทธมนต์ปลุกเสกพระยันต์ติดต่อกัน 9 คืนๆ ละ 1 เล่ม ในฤกษ์จันทร์วันดีแก่ลัคน์ของเจ้าชะตาแล้วจึงส่งมอบชุดยันต์ดวงพิชัยสงครามให้ไปบูชาเป็นศิริมงคลสืบไปพร้อมเทียนกลับชะตามหาพิชัยสงคราม 1 เล่ม เพื่อจุดบูชาดวงพิชัยสงครามด้วยตนเอง

ผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม

อำนาจพุทธคุณของดวงพิชัยสงคราม

  • พลิกดวงชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี หนุนดีให้ดีอย่างยิ่ง ป้องกันเคราะห์ร้ายสรรพภยันอันตรายต่างๆมิให้เกิดขึ้นหรือลดกำลังลงจนเบา และ สูญ
  • ยกฐานะ ยกยศ ยกศักดิ์ ยกดวงชะตา หนุนวาสนาบารมีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  • เสริมดวงชะตา ราศี บารมี ให้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผุ้ทำงานรับใช้แผ่นดิน
  • มหาลาภ มหาอุฒม์ มหาอุจจ์ มหานิยม มหาสำเร็จ มหาชนะ เหนือคนเหนือดวง
  • ทำให้ประสบความสำเร็จ มีแต่ความเป็นศิริมงคล ประสบพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต จะไม่พบความตกต่ำเลย
  • เสริมบารมี อำนาจ วาสนา แคล้วคลาดจากเรื่องร้ายๆ “ผู้ที่มีดวงพิชัยสงครามต้องหมั่นเพียรบำเพ็ญบารมี สวดบูชาดวงชะตา ปฏิบัติสมาธิ กรรมฐาน วิปัสสนา จะยิ่งเสริม ยิ่งเพิ่มมหาอำนาจ วาสนาบารมี “ด้วยเฉพาะผู้ที่มากด้วยบุญบารมีเท่านั้น จึงจะได้ครอบครองดวงพิชัยสงคราม ที่สร้างถูกต้องครอบสูตรแห่งดวงพิชัยสงคราม”