บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม

คำนวณดวงพิชัยสงครามครบสูตรผูกพระเคราะห์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ วางลัคนามหานาที 5 ชั้น
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จแห่งเจ้าชะตา เจ้าของดวงพิชัยสงคราม

– ชุดเนื้อทองแดง –
ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง 
บูชาฤกษ์ 11,000 บาท
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จแห่งเจ้าชะตาดวงพิชัยสงคราม 
ปลุกเสกลงเลขยันต์เขียนดวงชะตาล้อมคาถาจารมือทั้งหมด

ได้รับพร้อมผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม 🔹 ขนาด 11 นิ้ว x 12 นิ้ว 🔹

บรรจุดวงราศีจักรเจ้าชะตา ทรงบัลลังค์ คำนวณสมผุส ฤกษ์ มัธยมพระเคราะห์ อัตตาคำนวณ คัมภีร์สุริยยาตร์ อินทภาส บาทจันทร์ รายการนามกำเนิดจักรราศีวิภาคลัคนา ครบสูตร ด้านหลังผ้ายันต์พิมพ์รอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎาด้วยหมึกเสกลงเลขยันต์ จารอักษรธรรมด้วยลายมือ ครบซึ่งอำนาจแห่งพุทธายะ ธรรมายะ สังฆายะ บนผืนพระยันต์ดวงพิชัยสงคราม

– ชุดเนื้อเงิน –
ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงิน 
บูชาฤกษ์ 13,900 บาท
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จแห่งเจ้าชะตาดวงพิชัยสงคราม 
ปลุกเสกลงเลขยันต์เขียนดวงชะตาล้อมคาถาจารมือทั้งหมด

ได้รับพร้อมผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม 🔹 ขนาด 11 นิ้ว x 12 นิ้ว 🔹

บรรจุดวงราศีจักรเจ้าชะตา ทรงบัลลังค์ คำนวณสมผุส ฤกษ์ มัธยมพระเคราะห์ อัตตาคำนวณ คัมภีร์สุริยยาตร์ อินทภาส บาทจันทร์ รายการนามกำเนิด จักรราศีวิภาคลัคนาครบสูตร ด้านหลังผ้ายันต์พิมพ์รอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎาด้วยหมึกเสกลงเลขยันต์จารอักษรธรรมด้วยลายมือ ครบซึ่งอำนาจแห่งพุทธายะ ธรรมายะ สังฆายะ บนผืนพระยันต์ดวงพิชัยสงคราม

ข้อมูลที่ต้องแจ้งเพื่อสร้างดวงพิชัยสงคราม

( 1. ) ชื่อ นามสกุล 

( 2. ) วัน เดือน ปีเกิด

( 3. ) เวลาเกิด

( 4. ) สถานที่เกิด ประเทศ จังหวัด อำเภอ

แจ้งโอน LINE : @sippakun

ข้อมูลที่ต้องแจ้งเพื่อจัดส่งดวงพิชัยสงคราม

( 1. ) ชื่อ นามสกุล

( 2. ) ที่อยู่โดยละเอียด

( 3. ) เบอร์มือถือที่ติดต่อได้

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงิน
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม 🔹 ขนาดผ้ายันต์ 11 นิ้ว x 12 นิ้ว 🔹

บรรจุดวงราศีจักรเจ้าชะตา ทรงบัลลังค์ คำนวณสมผุส ฤกษ์ มัธยมพระเคราะห์ อัตตาคำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ อินทภาส บาทจันทร์ รายการนามกำเนิด จักรราศีวิภาคลัคนาครบสูตร 

ด้านหลังผ้ายันต์พิมพ์รอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎาด้วยหมึกเสก ลงเลขยันต์ จารอักษรธรรมด้วยลายมือ ครบซึ่งอำนาจแห่งพุทธายะ ธรรมายะ สังฆายะ บนผืนพระยันต์ดวงพิชัยสงคราม