ดวงพิชัยสงคราม หรือยันต์พิชัยสงคราม เป็นดวงชะตาที่มีความสำคัญมาก
ในระบบโหราศาสตร์ไทย เพราะเป็นดวงที่ผ่านการคำนวณ อย่างละเอียด พิถีพิถัน
ตามกฏเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ ซึ่งเป็นคัมภีร์หลักในวิชาโหราศาสตร์

ภายในดวงพิชัยสงครามมีการแจ้งเลขเกณฑ์
อันเป็นผลที่ได้จากการคำนวณในแต่ละขั้นตอน ของคัมภีร์ไว้ในตาราง
เช่น ตำแหน่งดาวพระเคราะห์ สมผุส ฤกษ์ และมัธยมพระเคราะห์
ตลอดจนอัตตา เกณฑ์การคำนวณต่างๆ ที่สำคัญ

1. มหาอุตม์ เป็นการป้องกันเคราะห์ร้าย แคล้วคลาดปลอดภัย ภยันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

2. มหาลาภ เป็นการทำให้มีผลหรือมีความสำเร็จ เป็นศิริมงคล ประสบพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
ไม่ตกต่ำ ไม่ขัดสน

 

ดวงพิชัยสงครามนี้ ผ่านการพุทธาภิเษกตามตำราครบถ้วน
กระทำขึ้นในโอกาสอันควร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องการมีไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และคนที่ท่านรัก เป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทวยเทพ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ประกอบด้วยดวงชัฌษา และดวงชะตากำเนิดของเจ้าชะตา
ประกอบกับอักขระคาถาที่สำคัญทั้ง พุทธศาสตร์ ไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์
อำนาจพุทธคุณของดวงพิชัยสงคราม

1. พลิกดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี ป้องกันเคราะห์ร้าย ภยันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้น

2.ปกป้องคุ้มครองกันคุณไสยศาสตร์ กันเสนียดจัญไรและอุบาทย์ต่างๆ

3.เสริมดวงชะตาก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร

 4. ทำให้ประสบความสำเร็จ มีแต่ความเป็นศิริมงคล ประสบพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ไม่ตกต่ำ

5.เสริมบารมี อำนาจ วาสนา แคล้วคลาด จากเรื่องร้ายต่างๆ ผู้ที่มี “ดวงพิชัยสงคราม ” ต้องหมั่นเพียร บำเพ็ญบารมี ถือศีล สวดมนต์ เพื่อเสริมดวงชะตา อำนาจ วาสนา คนที่มี”บุญบารมีเท่านั้น”ถึงจะมีโอกาศครอบครองดวงพิชัยสงคราม

 

ควรวาง “ดวงพิชัยสงคราม” ที่จัดทำให้ไว้บนที่สูง
แต่ไม่ควรวางไว้ใต้ฐานพระพุทธรูป
หรือวางโดยมีวัตถุกดทับ
เนื่องเพราะในดวงพิชัยสงครามนี้ มีภาพพระพุทธฉายาเป็นประธานอยู่แล้ว
จึงไม่สมควรวางพระพุทธปฏิมาป็น 2 องค์ร่วมซ้อนกัน
อันเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่ง
อีกประการหนึ่ง การที่มีวัตถุหนักกดทับอยู่อุปมาเหมือนชีวิตท่าน
ถูกกดดันตลอดเวลาด้วย ถ้าจะเป็นการสมควร ควรจัดหาพานขนาดพอเหมาะแก่ดวงชะตารองรับ
และวางไว้ข้างฐานพระบูชาประจำบ้าน หรือบนหิ้งพระบูชา ถ้าเกรงว่าลมจะพัดปลิว
ให้นำเหรียญเงินเหรียญทอง 9 เหรียญ ขนาดพอเหมาะโปรยไว้ด้านบน
หรือถ้าสามารถนำไปใส่กรอบ แล้วตั้งไว้บนที่อันควรก็เป็นการดี หากในสถานที่นั้น
ไม่มีโต๊ะหมู่บูชาพระ หรือหิ้งพระบูชา ก็ให้หาสถานที่จัดวางไว้บนที่สูง
และไม่ปะปนกับสิ่งไม่สมควรต่างๆ
หรือ จัดใส่กรอบแล้วแขวนไว้ ในที่สมควรก็ได้

คาถาบูชาดวงพิชัยสงคราม

(ตั้งนะโม 3 จบ)
นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ
ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง
ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา
อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

ดวงพิชัยสงคราม คือสุดยอดวิชาทางโหราศาสตร์ และไสยศาสตร์ ชั้นสูง
ที่รวม อยู่ในแผ่นเดียว ถือเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อันเป็นเอกสิทธิ์ของท่านเจ้าของดวงชะตาแต่เพียงผู้เดียว

ความเป็นมาของตำราดวงพิชัยสงคราม หรือดวงชนะสงคราม
ในครั้งอดีตกาล นอกจากพระมหากษัตริย์แล้ว
จะไม่มีผู้ใดที่สามารถครอบครองบูชาดวงพิชัยสงครามนี้ได้เลย
..เหตุเพราะว่า.. หากผู้ใดได้ผูกดวงชะตา และสาธยายมนต์ใน
ดวงพิชัยสงครามนี้แล้ว จะเป็นผู้มากด้วยบุญบารมี
เป็นมหาอำนาจ ตบะ เดชะ มีดวงชะตาชนะเหนือดวง!!

 

อีกทั้ง..จะแคล้วคลาดจากอุปทวะอันตรายต่างๆ ทั้งจะได้ประสบชัยในการศึกษา
การสงคราม ลาภ ผล ยศศักดิ์ ประกอบด้วยชัยมงคลทุกประการ
เพราะเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับบุคคลสามัญโดยทั่วไป

 

จนกระทั่งในยุคสมัยหนึ่ง ข้าศึกยกทัพใหญ่เข้ามาประชิด ด้วยกำลังพล
และเสบียงกรังที่น้อยกว่า จึงจำเป็นต้องเสริมดวงชะตา และบารมี
ของแม่ทัพ นายกองโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้ชนะศึกสงครามในคราวนั้น
จึงมีพระราชดำรัสให้จัดสร้าง ผูกดวงพิชัยสงคราม ให้แก่ แม่ทัพ
นายกองด้วยความความตั้งมั่นในศรัทธา และสามัคคี จึงผ่านศึกสงคราม
ในคราวนั้นอย่างสวัสดี ตำราดวงพิชัยสงคราม จึงได้ตกทอดมาถึง ยุคปัจจุบัน

 

การทำดวงพิชัยสงครามนี้ อาจารย์ท่านว่าหากทำไว้จะได้คุณอยู่ สองนัย คือ

มหาอุตม์ = เป็นการป้องกันเคราะห์ด่างๆ ที่เกิดขึ้น

มหาลาภ = เป็นการทำให้มีผล หรือมีความสำเร็จในชีวิตดังปรารถนา

การคำนวณดวงพิชัยสงครามนั้น ขั้นแรกก็เป็นการคำนวณปฏิทิน
โหราศาสตร์ = วัน เดือน ปี และเวลา เกิดของเจ้าของดวงชะตา
คือ คำนวณอัตตาเถลิงศก อัตตากำเนิด มัธยม สมผุส ฤกษ์ นาที ฤกษ์ ดิถีนาที

ดิถีของดาวเคราะห์ทุกๆ ดวงประกอบไปด้วยอินทภาษ บาทจันทร์
นี้เป็นเรื่องของโหราศาสตร์ ส่วนเรื่องของไสยศาสตร์นั้น
อยู่ที่การลงดวงชะตาในขณะที่ลงดาวพระเคราะห์แต่ละดวง
ต้องท่องหัวใจของดาวเคราะห์นั้น แล้วลงด้วยยันต์
อิติปิโสย่างตาม้าหรือ อิติปิโส 108

ฤกษ์ในการลงดวงชะตาในที่นี้จะต้องหาฤกษ์ที่แก้ดวงไปด้วยในตัว
กล่าวคือ เมื่อดูดวงชะตากำหนด และ ดาวเคราะห์ในดวงกำเนิดเสร็จแล้ว
ตามตำราเกินกว่าในดวงชะตาเดิมนั้น ลัคนาอยู่ในราศีใดจะดีที่สุด
ก็หาฤกษ์ และวางลัคนาในดวงฤกษ์ให้ตรงกับราศีนั้น ก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงชะตา
หรือเพียงแต่หาวันที่พระจันทร์เสวยฤกษ์ที่ดี และดิถีที่ดีเสร็จแล้ว
ให้ถือเอาองศาอาทิตย์ในดวงกำเนิดเป็นหลักหาลัคนา หรืออาทิตย์ในดวงกำเนิด
เป็นจุดราศีอุทัยแล้วหาไปวางลัคนาในราศีที่คิดว่าดีนั้น ก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงเช่นกัน

เมื่อหาฤกษ์ที่ลงดวงชะตาในข้อ 1 ได้แล้ว
เมื่อถึงเวลาก็ให้ลงชะตาในวัน และเวลานั้น

การลงนั้นมีข้อห้ามหรือเงื่อนไขคือ

-ต้องลงให้เสร็จในครั้งเดียว
-อย่าให้ตัวเลขที่ลงนั้นเกยก่ายกัน หรืออย่าให้ตัวเลขเข้าทับช่องต่างๆ ในดวงเพราะ ถือว่าจะทำให้ดวงยุ่งเหยิง

การทำดวงพิชัยสงครามจึงบังเกิดประโยชน์แก้ผู้ที่ต้องการทำจริงๆ
ไม่มีโทษใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้ามีโอกาสเจออาจารย์ท่านใดที่สามารถทำดวงพิชัยสงครามให้ท่านได้
ให้ท่านตัดสินใจทำเถิด เพราะในยุคสมัยนี้ จะหาอาจารย์ที่เก่งและทำให้ท่านได้ดีนั้นยากมาก
เพราะดวงพิชัยสงครามตามตำราดวงพิชัยสงคราม คือสุดยอดวิชาทางโหราศาสตร์ และไสยศาสตร์ชั้นสูง
ที่รวมอยู่ในแผ่นเดียว ถือเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นเอกสิทธิ์ของท่านผู้เดียว

หากดูกันเผิน ๆ จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนยันต์อันศักดิ์สิทธ์ทางไสยศาสตร์
เนื่องจากพฤฒาโหราจารย์ผู้แตกฉานเชี่ยวชาญในศาสตร์ ทั้งสามคือ
พุทธศาสตร์ ไสยศาสตร์ และ โหราศาสตร์ ได้กำหนดรูปดวงชะตานี้ขึ้น
โดยการนำเอาพุทธมนต์มาชัยเป็นพระคาถากำบังดวงชะตาไว้ ๘ ทิศ
และชักรูปมหายันต์ไว้ภายใน สำหรับบรรจุพระเคราะห์ทั้งหลายที่คำนวณขึ้น
ตามสูตรพระคัมภีร์สุริยาตร์

ในสมัยก่อนนั้นผู้ที่จะมีดวงพิชัยสงคราม จะต้องเป็นบุคคลระดับชั้นแม่ทัพ
นายกอง หรือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไป ตลอดจน พระมหากษัตริย์
เพราะสมัยนั้นเรื่องโหราศาสตร์เป็นเรื่องในรั้วในวังเท่านั้น
การคำนวณดวงพิชัยสงครามตามกฏเกณฑ์ ซับซ้อน และใช้เวลามาก
จึงยากที่ชาวบ้านสามัญชนคนธรรมดาทั่วไป จะมีดวงพิชัยสงครามไว้บูชา

ส่วนประกอบหลักของยันต์ดวงพิชัยสงคราม

๑. ด้านบนสุดของยันต์พิชัยสงคราม จะเป็นพระพุทธฉาย (รูปพระ)

๒. ใต้พระพุทธฉาย เป็น ยันต์พิชัยสงคราม ยันต์พระอิติปิโสย่างตาม้า ตรงกลางยันต์บรรจุ
ดวงราศีจักร พร้อมลัคนากำเนิดเจ้าของดวงชะตา ซึ่งในแต่ละวรรคแต่ละอักขระ
จะมีทั้งกันภัย แคล้วคลาด ศิริมงคลเสริมดวงชะตา ตาม อุปเทศการใช้พระคาถาแต่ละบท
ทั้ง ๕๖ บท/อักขระทิศแม่ธาตุทั้งสี่ของยันต์พิชัยสงคราม จะมีคาถา นะ มะ พะ ทะ
อันได้แก่ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปิดไว้ ส่วนตามมุมต่างๆ ทั้ง ๑๖ ช่อง
ของดวงพิชัยสงคราม ก็ได้บรรจุพระคาถาพระเจ้าสิบหกทิศ ปิดไว้ทุกช่อง

๓. ใต้ยันต์พิชัยสงคราม จัดเป็นยันต์รูปบัลลังก์ หรือตารางลดหลั่นกันลงมา ๕ ชั้น
ภายในบรรจุ สมผุส ฤกษ์ และมัธยมพระเคราะห์ ตลอดจนอัตตา เกณฑ์การคำนวณต่างๆ
โดยคำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ ในส่วนนี้ใช้วันเดือนปี เวลาเกิดเฉพาะบุคคล
ผลการคำนวณที่ได้ แต่ละคนจะแตกต่างกัน , ด้านล่าง จะเป็นชื่อ รายละเอียดดวงกำเนิดของเจ้าชะตา
จักรราศีวิภาคของลัคนา

๔. ด้านซ้ายและขวายันต์รูปบัลลังก์ เป็นหลัก อินทภาส บาทจันทร์ โดยด้านซ้ายเป็นหลักอินทภาส
ด้านขวาของยันต์เป็นหลักบาทจันทร์ ซึ่งหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่ามีความสำคัญสูงยิ่ง
ท่านจึงให้สถิตย์ภายใต้เศวตฉัตร

๕. กรอบนอกของดวงพิชัยสงครามได้บรรจุ สิ่งศักสิทธิ์ป้องกันภัยพิบัติไว้ทั้งแปดทิศด้วยกันซึ่งก็
คือ ยันต์พระคาถาอิติปิโสแปดทิศ และ มหายันต์บารมี๓๐ทัศ

 

คำนวณดวงพิชัยสงครามครบสูตรแบบโบราณวางลัคนามหานาที 5 ชั้น
จัดสร้างขึ้นตามดวงชะตา
เฉพาะบุคคล พิมพ์ด้วยหมึกเสกผืนต่อผืนลงเลขยันต์เฉพาะตามดวงชะตาบุคคล
บนผืนผ้าฝ้ายดิบใยธรรมชาติ สวยงาม ละเอียดประณีตล้ำค่า
พุทธคุณสูงยิ่งครอบจักรวาล เพื่อความเป็นมหาศิริมงคลแก่ดวงชะตา
ปรับแก้ไขดาวร้ายให้กลายเป็นดี ด้วยกลยันต์อันศักดิ์สิทธิ์
จากระบบการคำนวณแบบโบราณที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ
กำกับอักขระยันต์พระคาถาตามวิชาโบราณครบสูตร ถูกต้องตามระบบโหราศาตร์
มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งสูงค่ายิ่งต่อทุกดวงชะตาที่ต้องการตบะ เดชะ บารมี มหาอำนาจ
มหาอุจจ์ เจริญก้าวหน้า พ้นเคราะห์ หมดภัย เลื่อยยศ เลื่อนตำแหน่ง เสริมดวงชะตาราศี
พลิกดวงชะตาร้ายให้กลายเป็นดี หนุนดีให้ดียิ่งขึ้นไป

 

 

ดวงพิชัยสงคราม…คือดวงชะตาที่ถูกผูกขึ้นอย่างละเอียดที่สุดแบบจักรราศี
มีความหมายว่าดวงชนะศึกทุกด้าน เป็นการตัดตัวเสียและทำให้ดวงตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นการแก้ดวงเสีย เสริมพลังดาวดีให้มีกำลังมาก อีกทั้งกลยันต์อันซับซ้อนมีอำนาจพุทธานุภาพศักดิ์สิทธิ์
พลิกดวงชะตา เสริมดวงเสริมวาสนาบารมี อำนาจและยศศักดิ์
โชคลาภโภคทรัพย์ หนุนให้การงานรุ่งโรจน์
การเงินมั่งคั่ง ครอบครัวความรักมั่นคง

เชื่อกันว่า..ดวงพิชัยสงครามนี้ผู้ใดมีไว้บูชา สวดบูชาดวงชะตาเช้า-ค่ำ
มีพุทธนุภาพครอบจักรวาล จะเสริมดวงหนุนดวงในทุกๆด้าน พลิกดวงชะตาให้ดี
แคล้วคลาด มีอำนาจ เป็นดวงเหนือดวง …

 

ติดต่อบูชา 

 LINE : @sippakun
TEL : 088-789-3282