บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม

ยันต์ดวงพิชัยสงครามจารมือ เนื้อเงิน และ เนื้อทองแดง คำนวณดวงพิชัยสงครามครบสูตร ผูกพระเคราะห์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ วางลัคนามหานาที 5 ชั้น ผูกดวงชะตากำเนิดเฉพาะบุคคลโดยละเอียด บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จแห่งเจ้าชะตาตามมนต์พิธีโบราณ

ได้รับพร้อมผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม พิมพ์ด้วยหมึกเสกผืนต่อผืน 
บรรจุดวงลงคาถาจารเลขยันต์เฉพาะตามดวงชะตาบุคคล บนผืนฝ้ายดิบแบบโบราณ ละเอียดประณีตล้ำค่า พุทธคุณสูงยิ่งครอบจักรวาล อาราธนาสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองดวง เพื่อความเป็นมหาศิริมงคลแก่ดวงชะตา ปรับแก้ดาวกำลังร้ายให้กลายเป็นดี เดินดาวลัคนาสำเร็จ ล้อมกลยันต์อักขระคาถา อิทธิอำนาจพระพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยระบบการคำนวณตามคัมภีร์โบราณที่ละเอียด ถูกต้องแม่นยำ มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งสูงค่ายิ่งต่อทุกดวงชะตา ที่ต้องการอำนาจ ตบะ เดชะ มหาอำนาจ มหาอุจจ์ เจริญก้าวหน้า พ้นเคราะห์ ชนะศัตรูหมู่มาร หมดภัย เลื่อนยศ ยกตำแหน่ง เสริมดวงชะตาราศี พลิกดวงกลับชะตา ยกศักดิ์ ยกฐานะ หนุนวาสนาบารมี

ดวงพิชัยสงคราม…คือดวงชะตาที่ผูกขึ้นอย่างละเอียดที่สุดแบบจักรราศี มีความหมายว่า “เหนือดวงชนะศึกทุกด้าน” เป็นการตัดตัวเสีย เดินดาวให้มีประสิทธิภาพ ในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ วางกำลังมหาอุจจ์ให้โดดเด่นอย่างยอดยิ่ง

เชื่อกันว่า..ดวงพิชัยสงครามนี้ผู้ใดมีไว้บูชา สวดบูชาดวงชะตาเช้า-ค่ำ
มีพุทธานุภาพครอบจักรวาล จะเสริมดวงหนุนดวงทุกๆด้าน กลับชะตา
ยกดวงให้สูงเด่นเหนือดวงชะตาเดิม

– ชุดเนื้อทองแดง –
ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
บูชาฤกษ์ 13,900 บาท (ไม่รวมกรอบ)
ขนาด 5 x 5 นิ้ว –

บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จแห่งเจ้าชะตาดวงพิชัยสงคราม 
ปลุกเสกลงเลขยันต์เขียนดวงชะตาล้อมคาถาจารมือทั้งหมด

ได้รับพร้อมผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม
– ขนาด 11 นิ้ว x 15 นิ้ว –
บรรจุดวงราศีจักรเจ้าชะตา ทรงบัลลังค์ คำนวณสมผุส ฤกษ์ มัธยมพระเคราะห์ อัตตาคำนวณ คัมภีร์สุริยยาตร์ อินทภาส บาทจันทร์ รายการนามกำเนิด จักรราศีวิภาคลัคนา ครบสูตร ด้านหลังผ้ายันต์พิมพ์รอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎาด้วยหมึกเสก ลงเลขยันต์ จารอักษรธรรม ด้วยลายมือ ครบซึ่งอำนาจแห่งพุทธายะ ธรรมายะ สังฆายะ บนผืนพระยันต์ดวงพิชัยสงคราม

– ชุดเนื้อเงิน –
ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงิน
บูชาฤกษ์ 15,900 บาท (ไม่รวมกรอบ)
– ขนาด 5 x 5 นิ้ว –

บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จแห่งเจ้าชะตาดวงพิชัยสงคราม 
ปลุกเสกลงเลขยันต์เขียนดวงชะตาล้อมคาถาจารมือทั้งหมด

ได้รับพร้อมผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม
– ขนาด 11 นิ้ว x 15 นิ้ว – 
บรรจุดวงราศีจักรเจ้าชะตา ทรงบัลลังค์ คำนวณสมผุส ฤกษ์ มัธยมพระเคราะห์ อัตตาคำนวณ คัมภีร์สุริยยาตร์ อินทภาส บาทจันทร์ รายการนามกำเนิด จักรราศีวิภาคลัคนา ครบสูตร ด้านหลังผ้ายันต์พิมพ์รอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎาด้วยหมึกเสก ลงเลขยันต์ จารอักษรธรรม ด้วยลายมือ ครบซึ่งอำนาจแห่งพุทธายะ ธรรมายะ สังฆายะ บนผืนพระยันต์ดวงพิชัยสงคราม

ผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม 
ขนาดผ้ายันต์ 11 นิ้ว x 15 นิ้ว
ได้รับพร้อมยันต์ดวงพิชัยสงครามจารมือบรรจุดวงในฤกษ์
เนื้อเงิน หรือ เนื้อทองแดง

บรรจุดวงราศีจักรเจ้าชะตา ทรงบัลลังค์ คำนวณสมผุส ฤกษ์ มัธยมพระเคราะห์ อัตตาคำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ อินทภาส บาทจันทร์ รายการนามกำเนิด จักรราศีวิภาคลัคนาครบสูตร 

ด้านหลังผ้ายันต์พิมพ์รอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎาด้วยหมึกเสก ลงเลขยันต์ จารอักษรธรรมด้วยลายมือ ครบซึ่งอำนาจแห่งพุทธายะ ธรรมายะ สังฆายะ บนผืนพระยันต์ดวงพิชัยสงคราม

สร้างและปลุกเสกบรรจุดวงชะตาโดย.. 
พระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก
วัดปงสนุก ลำปาง

ระยะเวลาคำนวณฤกษ์ จัดสร้าง เขียนชะตาบรรจุดวง 20 –  30 วัน
ได้รับชุดยันต์ดวงพิชัยสงครามหลังแจ้งโอนบูชาฤกษ์ประมาณ 30 – 45 วัน

ข้อมูลที่ต้องแจ้งเพื่อสร้างดวงพิชัยสงคราม

1.  ชื่อ นามสกุล 
( ระบุ นาย / นาง / นางสาว )

2. วัน เดือน ปีเกิด

3. เวลาเกิด

4. สถานที่เกิด ประเทศ จังหวัด อำเภอ

ข้อมูลที่ต้องแจ้งเพื่อจัดส่งดวงพิชัยสงคราม

1.  ชื่อ นามสกุล 

2. ที่อยู่โดยละเอียด

3. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้

.
.

กดอ่านพุทธคุณ