ยันต์เทียนล้านนาที่มีกำลังอำนาจพระพุทธคุณสูงยิ่งทางมหาสำเร็จ
หนุนดวงชะตาราศี เสริมส่งให้มีมหาอำนาจ ชัยชนะ ประสบความสำเร็จในภาระ ธุระ หน้าที่การงาน ความมุ่งมั่นปรารถนา

ความตั้งใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภในหน้าที่การงาน การเงิน คดีคู่ค้า คู่ความ เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ยกดวง ยกชะตา ยกฐานะฐานันดร ความสำเร็จสูงสุดในสิ่งที่ปรารถนา เหนือคนทั้งหลายมีอำนาจชัยชนะทั้ง 32 ทิศ มีคุณวิเศษหนุนดวง ค้ำยันดวงชะตา เป็นมหาศิริมงคล โชคลาภ บารมี วาสนา เมตตา สูงสุดเหนือคณานับ ปราศจากโชคร้าย ฝันร้าย ภูตผี วิญญาณร้าย คุณไสย คุณการกระทำย่ำยี ลมเพลมพัด เพศภัยร้ายได้อย่างน่าอัศจรรย์

“เทียนทองคำ จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ” มหายันต์เทียนชั้นสูง พึ่งกำลังบุญพุทธคุณพระพุทธองค์ จุดบูชาเบื้องหน้ามหาเจดีย์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ จุดหนุนดวง เสริมชะตา ยกดวงชะตาให้สูงเหนือดวงชะตาตนและคนทั้งหลาย

“เทียนทองคำ”
ยันต์เทียนเขียนจากหมึกเสก ว่านยาสัก ผงลบศักดิ์สิทธิ์ น้ำมันกะลามหาอุจจ์ ลงดวงชะตา ชื่อ นาม ทักษาชะตากำเนิด แห่งเจ้าชะตาเทียน ปลุกเสกลงคาถาคุ้มครองดวงหนุนชะตาปัดเคราะห์ มหาโชค มหาลาภ สักการะ ลงบนกระดาษสา แล้วพันล้อมสายสิณญ์พุทธาภิเษกปลุกเสกแช่น้ำมนต์ส้มป่อยขับไล่เคราะห์ร้ายอาถรรพ์สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย สีสายจำนวนเส้นเท่าอายุแห่งเจ้าชะตาเทียน บวกเพิ่มอีก 9 เส้น ( ทำอะไรก็ก้าวหน้า ก้าวไกลเกินดวง เหนือดวง เหนือคนเหนือใคร ) ฟั่นล้อมด้วยขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสก จากรังผึ้งร้างขวางตะวัน รังผึ้งร้างปากพระเจ้า ขี้ผึ้งปิดตาพระเจ้า ขี้ผึ้งเทียนคาถาพัน เสริมฤทธิ์ เดช อำนาจ ราชศักดิ์ ลงอักขระยันต์ มหาเวทย์ ปลุกเสก ปิดด้วยทองคำแท้ สุก สว่าง อร่ามตลอดเล่มเทียน และลงอักขระยันต์หัวใจ ๑๐๘ ประสิทธิ์ทับบนนาม ดวงชะตาเกิดแห่งเจ้าชะตาเทียนอีกครั้ง

พุทธคุณ
การจุดเทียนทองคำ จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ ให้บังเกิดพุทธนุภาพ มหาอำนาจสูงสุด 


จักต้องจุดบูชาเบื้องหน้าพระธาตุมหาเจดีย์ที่อยู่บนยอดดอยสูง เหนือกว่าคนทั้งหลาย มองเห็นรอบด้าน มีชัยชนะรอบทิศ 360 องศา ผู้จุดเทียนจักต้องเดินสวดบริกรรมทำสมาธิจากพื้นที่ต่ำ ขึ้นสู่ยอดดอยสูง เป้าหมายคือพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ในเวลาเช้าตรู่ เริ่มจุดได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจับขอบฟ้า จนถึง 9 โมงเช้า ห้ามเกินเวลา 9.30 น. เป็นเคล็ดการเสริมดวงชะตา ปลุกพลังชีวิต ดั่งดวงอาทิตย์ที่เริ่มขึ้นจับขอบฟ้า และส่องแสงสว่างร้อนแรงมีพลังมากขึ้น ๆ เรื่อยๆ จากเริ่มสว่าง จนสว่างที่สุด จากเริ่มบังเกิดพลังอำนาจ จนเกิดเป็นมหาพลังอำนาจสูงสุด สว่าง ร้อนแรง มีพลังเป็นมหาอำนาจเหนือทุกสิ่ง ชนะทุกอย่าง

พุทธคุณมหาอำนาจแห่งยันต์เทียนลูกนี้สูงยิ่ง


ผู้ใดปรารถนาความสำเร็จเหนือคนทั้งหลาย มีความปรารถนาใดที่รุนแรง ต้องการมหาอำนาจ ชัยชนะ ความเหนือกว่า ความสำเร็จ มหาสำเร็จ อภิมหาสำเร็จ พลิกชะตาที่ตกต่ำสุดๆให้พลิกฟื้นยกดวงชะตาให้สูงขึ้นได้เร็ววัน ให้จุดเทียนนี้ทุกๆรอบ สามเดือน ( สามเดือนจุด 1 เล่ม )

บูชาเทียนทองคำ จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ ได้สองแบบ 
1. บูชาฤกษ์ขอบารมีพระอาจารย์จุดให้
2. เจ้าชะตาเทียนบูชาเทียนไปจุดด้วยตนเอง

ในฤกษ์วันกำหนดจุดเทียน เจ้าชะตาเทียนจักต้องงดเบียดเบียนเนื้อสัตว์ทุกชนิดโดยเคร่งครัด และรักษาศีลห้าตลอดวัน( หากถืออุโบสถศีลได้ยิ่งดีมากที่สุด คือศีล8 ) เพื่อรักษากาย ใจ จิต ให้สะอาด บริสุทธิ์ เปิดจักระเปิดจิตให้รับพลังอันดีงามที่จะเข้ามา ท่านต้องสร้างมโนจิต มโนภาพตลอดวัน ให้มีความฮึกเหิมเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเหนือคนทั้งหลาย มีจิตที่ทรงพลัง!! กระตือรือล้นในหน้าที่การงาน ควบคุมกาย จิตให้ตื่น สดชื่น เบิกบาน มีความมั่นใจในตนเอง ทำ พูด คิด ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม คิดในสิ่งที่เราปรารถนาอยากมี อยากได้ อยากเป็น ทำบุญ ทำทาน ให้ได้ในวันนี้ เก็บเศษเหรียญไว้ในกระเป๋า เจอผู้ยากไร้เมื่อใด ก็แบ่งให้ทานเขาทันทีโดยไม่ลังเล

ติดต่อบูชา

LINE : @namotasa

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text